Zo súdnej praxe

Vydavateľ
Počet strán
48
Typ produktu
Tlačený časopis
Typ produktu
Tlačený časopis
ISSN
1335-177X
ISSN
1335-177X

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR

ZO SÚDNEJ PRAXE už osemnásť rokov sprevádza svojich čitateľov realizáciou zákonov a predpisov z občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva v podobe rozsudkov a uznesení Najvyššieho súdu SR. Autorský kolektív – kompetentní odborníci v uvedených oblastiach aplikácie práva – sprostredkúvajú svoje skúsenosti výberom, prezentáciou a komentovaním rozhodnutí a uznesení Najvyššieho súdu SR a od roku 2008 aj nálezov a uznesení Ústavného súdu SR a ďalších vybraných súdov SR.

ZO SÚDNEJ PRAXE je určený pre širokú právnickú obec – advokátov, notárov, súdy, prokuratúry a orgány štátnej správy a pre podnikateľskú verejnosť. Vychádza od roku 1996, od roku 2000 aj v elektronickej podobe CD ROM-u – plnotextovej retrospektívy ročníkov 1996 – 2013, s jednoduchým, prehľadným a účelným používateľským servisom, s priebežnou kumulatívnou aktualizáciou 6x ročne na CD.

ZO SÚDNEJ PRAXE si v priebehu svojej existencie našiel pevné miesto na trhu odborných periodík svojho zamerania. Jeho opodstatnenie dokumentuje pretrvávajúci záujem o jeho odber, čo jeho tvorcov podnecuje k intenzívnym snahám o jeho skvalitňovanie s hľadanie nových foriem a spôsobov jeho prezentácie a zvyšovania jeho informačnej hodnoty.

Nový ročník časopisu prezentuje popri už osvedčenom obsahu – komentovaných rozhodnutiach vrcholových súdov SR – aj pôvodne články z pera profesionálov k aktuálnym témam súčasnej právnej teórie a praxe, s orientáciou na problematiku súdov a súdnictva. Čitateľom sa tak ponúka možnosť nahliadnuť do kuchyne tvorcov legislatívy či priblížiť prácu tých, ktorí výsledky ich práce využívajú v praxi, doplniť a prehĺbiť si profesijné znalosti, s cieľom vytvoriť vhodnú platformu na prezentovanie vlastných odborných skúseností či názorov. Veríme, že ich naša ponuka osloví a príjmu túto zmenu ako pridanú hodnotu, ktorá obohatí ich poznanie a súčasne poskytne spôsob aktívne (autorsky) sa zúčastňovať diania v oblasti svojej profesijnej pôsobnosti.

SINGLE
Tlačená verzia časopisu 75,00 €
CD-ROM ročníky 1996 - 2015 84,00 €
Aktualizácia CD v roku 2015 23,70 €
MULTILICENCIA
Multilicencia = 180,00 € + 32,40 € za každú koncovú stanicu
Pre objednávku multilicencií volajte +421 2 58 10 20 31
Odber CD je viazaný na odber tlačenej verzie časopisu.

Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.

V predaji
V predaji

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.