Verejné obstarávanie - právo a prax

Vydavateľ
Počet strán
44
Periodicita
dvojmesačník
Typ produktu
Tlačený časopis
Typ produktu
E-časopis
Typ produktu
Tlačený časopis
ISSN
1339-5963
ISSN
2453-6512

Dvojmesačník plný odborných informácií

 • monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku
 • mapuje legislatívu určenú verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom, záujemcom a uchádzačom
 • informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov

Časopis je určený:

 • verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom
 • záujemcom a uchádzačom
 • širokej právnickej verejnosti venujúcej sa problematike verejného obstarávania

Obsahom časopisu sú:

 • odborné články obsahovo zamerané na legislatívu v oblasti verejného obstarávania – tak vnútroštátnu, ako aj na úrovni EÚ
 • články na vybrané témy, ako napríklad informačné povinnosti verejného obstarávateľa, vyhodnocovanie ponúk, súťažné podklady, revízne postupy, upozornenia na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v jednotlivých fázach verejného obstarávania
 • rozhodovacia činnosť tak vnútroštátnych súdov, ako aj Súdneho dvora Európskej únie
 • odpovede na otázky čitateľov

Prednosti časopisu, ktoré oceníte:

 • nezávislé, odborne spoľahlivé a aktuálne informácie
 • ľahká orientácia a prehľadné usporiadanie textu
 • praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky

Výber prispievateľov do nášho časopisu bol podmienený skutočnosťou, aby išlo o ľudí z praxe – právnici, ktorí pôsobia u najväčších verejných obstarávateľov, bývalé odborne spôsobilé osoby, advokáti, sudcovia a iní odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.

V predaji
V predaji (pre iPad, Andoid a Windows PC)
Čo je WK eReader?
V predaji
Čo je WK eReader?

Ceny sú vrátane DPH

Balíček - tlačený časopis + e-časopis - ročné predplatné

Na stiahnutie

Galéria

Súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.