Technické riešenie ASPI


Cloud - Single

Pracujem samostatne a službu potrebujem mať prístupnú odkiaľkoľvek, kde mám internet

Prístup k vzdialeným dátovým ASPI-serverom

Riešenie je vhodné pre jedného užívateľa a akýkoľvek počet počítačov.
Single

Pracujem samostatne a službu potrebujem mať dostupnú aj bez internetu

Inštalácia v počítači užívateľa

Riešenie je vhodné pre jedného užívateľa a jeden počítač.


Cloud - Multi

Je nás viac a službu potrebujeme mať prístupnú odkiaľkoľvek

Prístup k vzdialeným dátovým ASPI-serverom

Odporúčame spoločnostiam, v ktorých potrebuje mať prístup k systému viacero užívateľov, pričom títo môžu pracovať aj mimo obvyklého pracoviska. Každý užívateľ (alebo skupina užívateľov) môže mať vlastné obsahové nastavenie.


Klient server

Je nás viac a pracujeme na lokálnej sieti

Architektúra Klient/Server s inštaláciou na serveroch užívateľov

Odporúčame spoločnostiam, v ktorých služby systému ASPI používa viac užívateľov. Všetci však musia mať rovnaké obsahové nastavenie systému.Web

Službu potrebujem mať dostupnú odkiaľkoľvek, z akéhokoľvek počítača či iného zariadenia

Prístup cez webový prehliadač: www.noveaspi.sk

Odporúčame používateľom, ktorí nepracujú stabilne pri jednom počítači.

 • nevyžaduje inštaláciu
 • nevyžaduje aktualizáciu dát
 • prístup k systému je možný z akéhokoľvek miesta, kde ste pripojený na internet
 • dátové ASPI-servery sú priebežne aktualizované a umiestnené v profesionálnom dátovom centre
 • nevyžaduje IT podporu
 • možné prispôsobenie systému
 • možnosť aktivácie notifikácií

Mobilné riešenie - iASPI

Tablety, telefóny

Aplikácia iASPI je mobilná verzia systému ASPI. Je špeciálne vyvinutá pre tablety a smartfóny s operačným systémom iOS alebo Android.
Riešenie pre jeden počítač (platformy Win XP/2003/VISTA/7/8)

 • ide o jednoužívateľskú licenciu (tzv. SINGL)
 • vhodné riešenie, ak so systémom ASPI pracuje iba jeden užívateľ na jednom počítačovom pracovisku
 • vysoká mobilita – možnosť inštalovať i na prenosné počítače
 • pravidelná aktualizácia prostredníctvom DVD alebo cez internet, dáta sú aktualizované vo voliteľných cykloch: týždenná, mesačná alebo trojmesačná frekvencia

Sieťové riešenie (ASPI KLIENT / SERVER)

 • vhodné riešenie pre spoločnosti, kde systém ASPI využíva pravidelne viac užívateľov, ktorí so systémom ASPI pracujú
 • pravidelná aktualizácia prostredníctvom DVD alebo cez internet, dáta sú aktualizované vo voliteľných cykloch: týždenná, mesačná alebo trojmesačná frekvencia
 • rozsah licencie možno určiť podľa skutočných potrieb – už od jedného prístupu na ASPI v rámci siete klienta
 • v rámci sieťového riešenia ponúkame špeciálny produkt PartnerASPI, ktorý umožňuje prístup k českej judikatúre a literatúre – zabezpečuje rýchle prepojenie vlastného systému ASPI na aktuálnu českú databázu ASPI prostredníctvom internetu

Systém InternetASPI

 • dáta sú aktualizované každý deň
 • nájdete tu vždy najnovšie predpisy, automaticky ponúkame aj české predpisy