Školenia systému ASPI

Pre nových ako aj jestvujúcich užívateľov ASPI ponúkame možnosť školenia - jedenkrát x ročne bezplatne! V tabuľke nižšie sa nachádzajú termíny plánovaných školení uskutočnených v priestoroch firmy Wolters Kluwer s. r. o., resp. v zmluvných počítačových učebniach. V prípade záujmu možno zabezpečiť školenie u užívateľa (počet účastníkov školenia min. 5).

Pre užívateľov systému ASPI ponúkame cyklus doškoľovacích kurzov v Bratislave, Banskej Bystrici, v Košiciach a Žiline. Školenie prebieha v prostredí operačného systému Windows. Plánovaný začiatok vždy o 9:00, resp. o 9:30 hodine.

Časová náročnosť každého školenia je plánovaná na 3-4 hodiny.

Každé ďalšie školenie (nad rámec bezplatného školenia) je spoplatnené čiastkou 32 EUR / osoba (vrátane DPH). Cena za školenia realizované u užívateľa bude dohodnutá individuálne.

V prípade Vášho záujmu o školenie stačí odoslať prihlášku na školenie nižšie. Obratom Vám potvrdíme jeho registráciu. Prípadne si vyžiadajte bližšie informácie u školiteľa ASPI, tel. č.: +421 903 651 862.

Kalendár školení

Zobraziť privátne školenia
Dátum Miesto konania Úroveň Obsadenosť
04.04.2017 Banská Bystrica - Voľné  
06.04.2017 Bratislava - Voľné  
11.04.2017 Žilina - Voľné  
12.04.2017 Košice - Voľné  
20.04.2017 Bratislava - Voľné  
02.05.2017 Banská Bystrica - Voľné  
04.05.2017 Bratislava - Voľné  
09.05.2017 Žilina - Voľné  
10.05.2017 Košice - Voľné  
18.05.2017 Bratislava - Voľné  
01.06.2017 Bratislava - Voľné  
06.06.2017 Banská Bystrica - Voľné  
13.06.2017 Žilina - Voľné  
14.06.2017 Košice - Voľné  
15.06.2017 Bratislava - Voľné  

Školenie systému ASPI

Termín konania: 04.04.2017 9:00
Miesto konania: Banská Bystrica,
Obsadenosť: Voľné


Školenie systému ASPI

Termín konania: 06.04.2017 9:00
Miesto konania: Bratislava,
Obsadenosť: Voľné


Školenie systému ASPI

Termín konania: 11.04.2017 9:00
Miesto konania: Žilina,
Obsadenosť: Voľné


Školenie systému ASPI

Termín konania: 12.04.2017 9:00
Miesto konania: Košice,
Obsadenosť: Voľné


Školenie systému ASPI

Termín konania: 20.04.2017 9:00
Miesto konania: Bratislava,
Obsadenosť: Voľné


Školenie systému ASPI

Termín konania: 02.05.2017 9:00
Miesto konania: Banská Bystrica,
Obsadenosť: Voľné


Školenie systému ASPI

Termín konania: 04.05.2017 9:00
Miesto konania: Bratislava,
Obsadenosť: Voľné


Školenie systému ASPI

Termín konania: 09.05.2017 9:00
Miesto konania: Žilina,
Obsadenosť: Voľné


Školenie systému ASPI

Termín konania: 10.05.2017 9:00
Miesto konania: Košice,
Obsadenosť: Voľné


Školenie systému ASPI

Termín konania: 18.05.2017 9:00
Miesto konania: Bratislava,
Obsadenosť: Voľné


Školenie systému ASPI

Termín konania: 01.06.2017 9:00
Miesto konania: Bratislava,
Obsadenosť: Voľné


Školenie systému ASPI

Termín konania: 06.06.2017 9:00
Miesto konania: Banská Bystrica,
Obsadenosť: Voľné


Školenie systému ASPI

Termín konania: 13.06.2017 9:00
Miesto konania: Žilina,
Obsadenosť: Voľné


Školenie systému ASPI

Termín konania: 14.06.2017 9:00
Miesto konania: Košice,
Obsadenosť: Voľné


Školenie systému ASPI

Termín konania: 15.06.2017 9:00
Miesto konania: Bratislava,
Obsadenosť: Voľné