O ASPI


Automatizovaný systém právnych informácií je najpoužívanejší, moderný a komplexný systém poskytujúci užívateľovi rýchlu orientáciu pri práci s právnymi normami. Dôraz je kladený na správne vzťahy medzi jednotlivými predpismi a na doplnenie informácií o relevantnú literatúru a judikatúru. Knižnicu systému ASPI tvorí viac ako 3,7 milióna dokumentov. Systém obsahuje viac ako 65 500 predpisov v rekonštruovanom znení od roku 1918, viac ako 1 000 000 rozhodnutí, ktorých vybrané rozhodnutia sú spracované do podoby judikátu, právnickú a ekonomickú literatúru, registre, vzory, kalkulačky a zoznamy. Systém ASPI je bez prestávky dopĺňaný novými aktuálnymi informáciami. Neustále rozširujeme portfólio autorov, zdrojov a textov.

Aktuálna verzia ASPI klienta

Systém ASPI na 14 dní

Vyskúšajte Automatizovaný Systém Právnych Informácií na 14 dní zdarma. Zaregistrujte sa a testujte jeho výhody priamo vo vašom počítači.

Chcem vyskúšať ASPI

Prečo ASPI

1 Voliteľný cyklus aktualizácií
Zvoľte si frekvenciu aktualizácií podľa Vašej potreby.
2 Vzájomná prepojenosť všetkých informácií
Každá vyhľadaná informácia Vás dokáže „posunúť“ k množstvu ďalších súvisiacich informácií a odkázať Vás na všetky obsiahnuté aktívne odkazy.
3 Presné a rýchle vyhľadávanie informácií pomocou ľubovoľných pojmov vo všetkých textoch predpisov
Vďaka jedinečnému spracovaniu textov a použitým vyhľadávačom s množstvom upresňujúcich kritérií a následným filtrom vyhľadaných informácií užívateľ získa rýchly prehľad a rozhľad.
4 Komplexné riešenie a najrozsiahlejšia databáza
Systém neobsahuje len znenia právnych predpisov, ale aj množstvo ďalších informácií, článkov a databáz, ktoré Vám pomôžu pri hľadaní „ducha zákona“.
 
5 Jednoduché a intuitívne ovládanie programu
Aj bez akýchkoľvek školení si každý užívateľ vyhľadá množstvo informácií. Školenie zas zabezpečí naozaj profesionálne užívanie systému.
6 Neobmedzená práca s textom
Neobmedzujte sa v práci s textom. Označujte, exportujte, tlačte a editujte texty podľa Vašich požiadaviek.
7 Komplexný servis, hotline a školenia pre užívateľa
Samozrejmou službou pre užívateľov je podpora pri technických problémoch, školenia pre väčší užívateľský komfort.
8 Široká škála podporovaných platforiem
Systém ASPI možno prevádzkovať na celej škále počítačových systémov od najväčších serverov na báze UNIX alebo Windows NT až po bežné osobné počítače s operačným systémom WINDOWS.

Kontaktovať obchodného zástupcu

C•H•BECK v ASPI

33 komentárov v 19 publikáciách od C•H• BECK teraz v systéme ASPI

Viac informácií

ASPI Navigátor

Nová generácia informačno-právnych produktov.

Viac informácií