Aktuality

Citácie - nová funkcionalita v aspi

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Pre uľahčenie práce s textami, najmä ak texty potrebujete použiť v iných dokumentoch a k nim uviesť autora a zdroj.

Celý článok

Rekodifikácia civilného konania

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Dňom 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové kódexy – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok - ktoré nahradili viac ako polstoročie účinný Občiansky súdny poriadok. Možno povedať, že ide o najväčšiu rekodifikáciu v slovenskom právnom poriadku v posledných desaťročiach.

Celý článok

Rok