Verejná správa


Medzi vzdelávacími aktivitami, ktoré pripravuje a realizuje Wolters Kluwer sú zaradené aj odborné semináre pre zamestnancov štátnej správy a samosprávy zamerané na ich odbornú prípravu a odborný rast. Wolters Kluwer Vám ponúka aktuálne témy v aktuálnom čase, aby ste nezmeškali a zužitkovali vo svojej praxi aktuálne informácie.

Najbližšie semináre

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.
Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“
28.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
JUDr. Pavol Ňuňuk
Legislatívne pravidlá tvorby zákonov
30.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 60,00 €
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení
31.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 66,00 €
Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., Mgr. Martin Illáš
Pozemkové spoločenstvá, nadobúdanie vlastníckeho práva k poľnohospodárskym pozemkom a katastrálne konanie
05.04.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Nakladanie s majetkom obcí
27.04.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 66,00 €

Lektori

Lektori vzdelávacích podujatí  patria  vo svojom odbore na Slovensku k tým najlepším a najskúsenejším, a preto  prednášky v ich podaní sa vyznačujú vysokou profesionalitou a prínosom do praxe. Lektori spolupracujúci s Wolters Kluwer  sa s Vami podelia o nadobudnuté  bohaté teoretické a dlhodobou praxou získané znalosti a ponúknu Vám riešenia pre Vašu právnu prax.

Kladieme mimoriadny dôraz na výber lektora, spolupracujeme s profesionálmi vo svojom odbore so skvelými prezentačnými a lektorskými zručnosťami, bohatými skúsenosťami a vysokou odbornou znalosťou.