Právo


Wolters Kluwer ponúka širokej právnickej verejnosti v spolupráci s renomovanými odborníkmi  vo svojom odbore v jednotlivých odvetviach práva nadštandardné vzdelávacie aktivity. Semináre sú organizované nielen k  novelizácii predpisov, ale tiež pre potreby prehĺbenia vedomostí a získavania praktických skúseností z jednotlivých odvetví práva – obchodné právo, občianske, pracovné a správne právo, reflektujú na aktuálne otázky v konkurznom práve, exekúciách a ostatnom práve. Medzi vzdelávacími podujatiami sú zaradené aj akreditované kurzy pre správcov konkurznej podstaty.

Všetky vzdelávacie podujatia usporadúvané Wolters Kluwer sú zamerané na podporu Vášho ďalšieho profesionálneho rastu.

Najbližšie semináre

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
Aktuálne zmeny v dedičskom konaní
23.01.2017 Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice 90,00 €
JUDr. Ivan Rumana, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Kataster nehnuteľností vo svetle katastrálnej súdnej praxe a reformy civilného procesu
26.01.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 90,00 €
JUDr. Zuzana Bartová
Valné zhromaždenie SRO a AS vo svetle judikatúry Najvyššieho súdu SR a ČR
01.02.2017 APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.
Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“
02.02.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD.
Cezhraničné vymáhanie pohľadávok
08.02.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 120,00 €
JUDr. Boris Tóth
Exekučné konanie v režime novely – zák. č. 2/2017 Z.z.
09.02.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 102,00 €
JUDr. Ing. Eduard Jenčo, MBA
Zmluvné vzťahy k informačným systémom
15.-16.02.2017 HOTEL TATRA ****, 1. mája č. 5, Bratislava 420,00 €
JUDr. Simona Schuszteková, PhD.
Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a konto pracovného času
28.02.2017 Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice 69,60 €
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
01.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 76,80 €
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
21.03.2017 Vzdelávacie centrum Teledom, Timonova 27, Košice 76,80 €
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Skončenie pracovného pomeru vo svetle aktuálnej legislatívy a judikatúry
29.03.2017 APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava 72,00 €

Lektori

Lektori vzdelávacích podujatí  patria  vo svojom odbore na Slovensku k tým najlepším a najskúsenejším, a preto  prednášky v ich podaní sa vyznačujú vysokou profesionalitou a prínosom do praxe. Lektori spolupracujúci s Wolters Kluwer  sa s Vami podelia o nadobudnuté  bohaté teoretické a dlhodobou praxou získané znalosti a ponúknu Vám riešenia pre Vašu právnu prax.

Kladieme mimoriadny dôraz na výber lektora, spolupracujeme s profesionálmi vo svojom odbore so skvelými prezentačnými a lektorskými zručnosťami, bohatými skúsenosťami a vysokou odbornou znalosťou.