Právo


Wolters Kluwer ponúka širokej právnickej verejnosti v spolupráci s renomovanými odborníkmi  vo svojom odbore v jednotlivých odvetviach práva nadštandardné vzdelávacie aktivity. Semináre sú organizované nielen k  novelizácii predpisov, ale tiež pre potreby prehĺbenia vedomostí a získavania praktických skúseností z jednotlivých odvetví práva – obchodné právo, občianske, pracovné a správne právo, reflektujú na aktuálne otázky v konkurznom práve, exekúciách a ostatnom práve. Medzi vzdelávacími podujatiami sú zaradené aj akreditované kurzy pre správcov konkurznej podstaty.

Všetky vzdelávacie podujatia usporadúvané Wolters Kluwer sú zamerané na podporu Vášho ďalšieho profesionálneho rastu.

Najbližšie semináre

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Peter Šamko
Úpadkové trestné činy a trestná zodpovednosť právnických osôb
31.05.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 108,00 €
JUDr. Boris Tóth
Civilný sporový poriadok – opravné prostriedky a konanie o nich pred súdom v prvej a druhej inštancii
09.06.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 90,00 €
JUDr. Pavel Lacko, LL.M.
BRUSEL I Právomoc súdov, uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí
14.06.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Simona Schuszteková, PhD.
Pracovný čas – nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a konto pracovného času
16.06.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa, Bratislava 69,60 €
JUDr. Juraj Tkáč
Ako pripraviť a zrealizovať súťaž podľa nového zákona o verejnom obstarávaní?
22.06.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
JUDr. Boris Tóth
Civilný mimosporový poriadok – II. časť
23.06.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Katastrálne konanie a elektronizácia služieb katastra nehnuteľností
22.09.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
JUDr. Martin Vavro
Odmeňovanie v pracovnom práve – mzda z pohľadu pracovného práva
28.09.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Zodpovednosť v pracovnom práve a sociálna a zdravotná politika zamestnávateľa
25.10.2016 APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava 78,00 €

Lektori

Lektori vzdelávacích podujatí  patria  vo svojom odbore na Slovensku k tým najlepším a najskúsenejším, a preto  prednášky v ich podaní sa vyznačujú vysokou profesionalitou a prínosom do praxe. Lektori spolupracujúci s Wolters Kluwer  sa s Vami podelia o nadobudnuté  bohaté teoretické a dlhodobou praxou získané znalosti a ponúknu Vám riešenia pre Vašu právnu prax.

Kladieme mimoriadny dôraz na výber lektora, spolupracujeme s profesionálmi vo svojom odbore so skvelými prezentačnými a lektorskými zručnosťami, bohatými skúsenosťami a vysokou odbornou znalosťou.