Rekodifikácia civilného konania

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Dňom 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové kódexy – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok - ktoré nahradili viac ako polstoročie účinný Občiansky súdny poriadok. Možno povedať, že ide o najväčšiu rekodifikáciu v slovenskom právnom poriadku v posledných desaťročiach.

Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám v súvislosti s týmto „míľnikom“ v slovenskom právnom poriadku predstavuje publikácie, ktoré by Vašej praxi mali napomôcť prekonať množstvo zmien práve v oblasti civilného konania.