Právo v zdravotníctve

Portál časopisu Právo a manažment v zdravotníctve, zameraný na aktuálnu legislatívu a dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení.


Stránka produktu

Časopis monitoruje dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, mapuje aktuálnu legislatívu, informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov. Je určený lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom, ako aj odborníkom zo štátnej správy, samospráv, univerzít a vysokých škôl.

Počas svojej existencie si, ako spoľahlivý zdroj odborných poznatkov, názorov a článkov získal stálych priaznivcov najmä v oblasti medicínskeho práva. Našou prioritou je prezentácia odborného a aktuálneho obsahu a rozširovanie právneho vedomia predovšetkým poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Publikujeme zaujímavé, ale aj kontroverzné témy s cieľom vyvolania odborných diskusií. Časopis je recenzovaný, čo je garanciou kvality a odbornosti publikovaných informácií.

Ťažiskovými témami časopisu sú:

  • zdravotnícka legislatíva a jej zmeny,
  • problematika medicínskeho práva doma aj vo svete,
  • právne a ekonomické poradenstvo,
  • pracovnoprávne vzťahy,
  • ekonomika a manažment ambulancie,
  • autodidaktické testy s akreditáciou Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME) – za každý test môžete získať 2 body,
  • etika a etické problémy,

a ďalšie aktuálne témy.

Najbližšie semináre

JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.

Aktuálne zmeny v dedičskom konaní

23.01.2017 , Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice

90,00 € s DPH (75,00 € bez DPH)


JUDr. Ivan Rumana, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

Kataster nehnuteľností vo svetle katastrálnej súdnej praxe a reformy civilného procesu

26.01.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

90,00 € s DPH (75,00 € bez DPH)


JUDr. Zuzana Bartová

Valné zhromaždenie SRO a AS vo svetle judikatúry Najvyššieho súdu SR a ČR

01.02.2017 , APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava

96,00 € s DPH (80,00 € bez DPH)


JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.

Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“

02.02.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

69,60 € s DPH (58,00 € bez DPH)

Všetky semináre

Odporúčame

Výber z kníh

Občianske súdne konanie po novom

Dominika Vokálová, Jana Mitterpachová a kolektív

od 16,20 €

Riadenie ľudských zdrojov

Zuzana Joniaková, Rudolf Gálik, Jana Blštáková, Natália Tarišková

od 17,91 €

Zdravotnícky manažment a financovanie

Vojtech Ozorovský, Ivana Vojteková a kolektív

od 22,14 €

Internetový obchod – 2., aktualizované vydanie

Katarína Bystrická, Jozef Jesenič, Martin Tužinský

od 17,82 €

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Marek Švec, Tatiana Valentová

od 14,67 €

Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy

Jozef Vozár, Katarína Ficová, Peter Kerecman, Ivan Humeník, Ľubomír Zlocha

22,00 €


Ďalšie knihy

Časopisy

Žiadne produkty


Ďalšie časopisy