Právo v zdravotníctve

Portál časopisu Právo a manažment v zdravotníctve, zameraný na aktuálnu legislatívu a dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení.


Stránka produktu

Časopis monitoruje dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, mapuje aktuálnu legislatívu, informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov. Je určený lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom, ako aj odborníkom zo štátnej správy, samospráv, univerzít a vysokých škôl.

Počas svojej existencie si, ako spoľahlivý zdroj odborných poznatkov, názorov a článkov získal stálych priaznivcov najmä v oblasti medicínskeho práva. Našou prioritou je prezentácia odborného a aktuálneho obsahu a rozširovanie právneho vedomia predovšetkým poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Publikujeme zaujímavé, ale aj kontroverzné témy s cieľom vyvolania odborných diskusií. Časopis je recenzovaný, čo je garanciou kvality a odbornosti publikovaných informácií.

Ťažiskovými témami časopisu sú:

  • zdravotnícka legislatíva a jej zmeny,
  • problematika medicínskeho práva doma aj vo svete,
  • právne a ekonomické poradenstvo,
  • pracovnoprávne vzťahy,
  • ekonomika a manažment ambulancie,
  • autodidaktické testy s akreditáciou Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME) – za každý test môžete získať 2 body,
  • etika a etické problémy,

a ďalšie aktuálne témy.

Najbližšie semináre

Mgr. Ing. Radoslav Polaček, JUDr. Zuzana Bartová

Ako "predať alebo kúpiť" firmu

09.03.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

120,00 € s DPH (100,00 € bez DPH)

Všetky semináre

Odporúčame

Výber z kníh

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku

Ingrid Konečná Veverková

od 9,54 €

FINANCIE - metodická pomôcka na semináre

Kornélia Beličková, Erika Neubauerová, Alena Zubaľová

5,20 €

Psychofarmakológia

Ján Pečeňák, Viera Kořínková a kolektív

od 43,20 €

Správny súdny poriadok - komentár

Ida Hanzelová, Ivan Rumana, Ina Šingliarová

od 40,50 €

Zákon o Policajnom zbore - komentár

Marcela Tittlová, Jozef Medelský

od 23,85 €


Ďalšie knihy