Právo v zdravotníctve

Portál časopisu Právo a manažment v zdravotníctve, zameraný na aktuálnu legislatívu a dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení.


Stránka produktu

Časopis monitoruje dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, mapuje aktuálnu legislatívu, informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov. Je určený lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom, ako aj odborníkom zo štátnej správy, samospráv, univerzít a vysokých škôl.

Počas svojej existencie si, ako spoľahlivý zdroj odborných poznatkov, názorov a článkov získal stálych priaznivcov najmä v oblasti medicínskeho práva. Našou prioritou je prezentácia odborného a aktuálneho obsahu a rozširovanie právneho vedomia predovšetkým poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Publikujeme zaujímavé, ale aj kontroverzné témy s cieľom vyvolania odborných diskusií. Časopis je recenzovaný, čo je garanciou kvality a odbornosti publikovaných informácií.

Ťažiskovými témami časopisu sú:

  • zdravotnícka legislatíva a jej zmeny,
  • problematika medicínskeho práva doma aj vo svete,
  • právne a ekonomické poradenstvo,
  • pracovnoprávne vzťahy,
  • ekonomika a manažment ambulancie,
  • autodidaktické testy s akreditáciou Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME) – za každý test môžete získať 2 body,
  • etika a etické problémy,

a ďalšie aktuálne témy.

Najbližšie semináre

JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.

Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“

28.03.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

69,60 € s DPH (58,00 € bez DPH)


Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Skončenie pracovného pomeru vo svetle aktuálnej legislatívy a judikatúry

29.03.2017 , APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava

72,00 € s DPH (60,00 € bez DPH)


JUDr. Pavol Ňuňuk

Legislatívne pravidlá tvorby zákonov

30.03.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

60,00 € s DPH (50,00 € bez DPH)


JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení

31.03.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

66,00 € s DPH (55,00 € bez DPH)

Všetky semináre

Odporúčame