Legalis

Portál legalis.sk je databáza advokátov, notárov, exekútorov a správcov konkurznej podstaty.


Stránka produktu

Pre verejnosť ponúka:

Možnosť bezplatne požiadať o radu v ľubovoľnej právnej oblasti. Náš portál Vám ponúka databázu advokátov, notárov, správcov konkurznej podstaty a exekútorov na celom Slovensku.

Výhodou portálu je možnosť vyhľadávania advokátov, notárov, exekútorov a správcov konkurznej podstaty podľa rôznych kritérií:

  • mena a priezviska,
  • značky správcu,
  • poskytovania služieb v cudzom jazyku,
  • oblasti práva
  • alebo sídla.

Pre advokátov, notárov, exekútorov a správcov konkurznej podstaty:

Ponúkame jedinečnú možnosť prezentácie na portáli www.legalis.sk v rámci databázy advokátov, notárov, správcov konkurznej podstaty a exekútorov. 

Služby pre Vás:

  • možnosť prioritizácie vo vyhľadávaní pre dané kategórie,
  • označovanie logom TOP alebo SUPER,
  • rozosielanie dopytov od záujemcov
  • poskytované služby,
  • možnosť zobrazenia loga Vašej spoločnosti.

Najbližšie semináre

JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.

Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“

28.03.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

69,60 € s DPH (58,00 € bez DPH)


Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Skončenie pracovného pomeru vo svetle aktuálnej legislatívy a judikatúry

29.03.2017 , APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava

72,00 € s DPH (60,00 € bez DPH)


JUDr. Pavol Ňuňuk

Legislatívne pravidlá tvorby zákonov

30.03.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

60,00 € s DPH (50,00 € bez DPH)


JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení

31.03.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

66,00 € s DPH (55,00 € bez DPH)

Všetky semináre

Odporúčame

Výber z kníh

Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom

Zuzana Fabianová, Tatiana Frištiková

od 20,52 €

Psychofarmakológia

Ján Pečeňák, Viera Kořínková a kolektív

od 43,20 €

Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

Ingrid Konečná Veverková

od 16,11 €

Analýza účtovnej závierky

Anna Šlosárová, Miriama Blahušiaková

od 16,83 €

Repetitórium trestného práva

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

11,07 €


Ďalšie knihy