Legalis

Portál legalis.sk je databáza advokátov, notárov, exekútorov a správcov konkurznej podstaty.


Stránka produktu

Pre verejnosť ponúka:

Možnosť bezplatne požiadať o radu v ľubovoľnej právnej oblasti. Náš portál Vám ponúka databázu advokátov, notárov, správcov konkurznej podstaty a exekútorov na celom Slovensku.

Výhodou portálu je možnosť vyhľadávania advokátov, notárov, exekútorov a správcov konkurznej podstaty podľa rôznych kritérií:

  • mena a priezviska,
  • značky správcu,
  • poskytovania služieb v cudzom jazyku,
  • oblasti práva
  • alebo sídla.

Pre advokátov, notárov, exekútorov a správcov konkurznej podstaty:

Ponúkame jedinečnú možnosť prezentácie na portáli www.legalis.sk v rámci databázy advokátov, notárov, správcov konkurznej podstaty a exekútorov. 

Služby pre Vás:

  • možnosť prioritizácie vo vyhľadávaní pre dané kategórie,
  • označovanie logom TOP alebo SUPER,
  • rozosielanie dopytov od záujemcov
  • poskytované služby,
  • možnosť zobrazenia loga Vašej spoločnosti.

Najbližšie semináre

Mgr. Ing. Radoslav Polaček, JUDr. Zuzana Bartová

Ako "predať alebo kúpiť" firmu

09.03.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

120,00 € s DPH (100,00 € bez DPH)

Všetky semináre

Odporúčame