DPH v praxi

Odborný časopis, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty, so zreteľom na ich využiteľnosť a aplikáciu v praxi.


Stránka produktu

Čo v ňom nájdete?

 • príslušnú legislatívu a jej zmeny,
 • aktuálne problémy z oblasti DPH,
 • najčastejšie sa vyskytujúce otázky v praxi, napr. intrakomunitárne obchody, uplatnenie práva na odpočítanie dane, oneskorená registrácia platiteľa dane, podávanie žiadostí o vrátenie dane v iných členských štátoch EÚ a iné,
 • problematiku osobitných režimov uplatňovania DPH – služby cestovných kancelárií, prepravné služby, a pod.
 • fakturáciu, súhrnný výkaz, daňové priznania, elektronickú komunikáciu platiteľa dane so správcom dane,
 • prípadové štúdie a riešenia konkrétnych situácií z praxe vysvetlené na príkladoch,
 • aktuality z EÚ,
 • rozsudky NS SR, ÚS SR a Súdneho dvora EÚ
 • mnohé ďalšie zaujímavé informácie.

Čo oceníte, ak si časopis predplatíte?

 • prakticky ladené články odborníkov,
 • zrozumiteľne podané široké spektrum problematiky dane z pridanej hodnoty,
 • využiteľnosť a aplikáciu informácií v praxi,
 • pomoc pri orientácii v príslušnej legislatíve, právnych normách, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo oblasti DPH,
 • aktuálne informácie z Európskej únie a jej členských štátov,
 • možnosť bezplatne využívať písomnú poradňu, v ktorej na konkrétne otázky odpovedajú kompetentní odborníci.

Chcete byť správne informovaní? Čítajte nás!

Zárukou vysokej odbornosti a praktického využitia informácií, uverejnených v časopise DPH v praxi, je spolupráca so Slovenskou komorou daňových poradcov a kolektív prispievateľov – odborníkov pôsobiacich na Finančnom riaditeľstve a daňových úradoch SR, Ministerstve financií SR, v súkromných spoločnostiach, ako aj odborníkov z akademickej obce.

Najbližšie semináre

Mgr. Ing. Radoslav Polaček, JUDr. Zuzana Bartová

Ako "predať alebo kúpiť" firmu

09.03.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

120,00 € s DPH (100,00 € bez DPH)

Všetky semináre

Odporúčame

Výber z kníh

Psychofarmakológia

Ján Pečeňák, Viera Kořínková a kolektív

od 43,20 €

Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár

Juraj Tkáč, Marek Griga

od 76,50 €

Mzdy profesionálne

Ing. Iveta Matlovičová

od 19,36 €

Internetový obchod – 2., aktualizované vydanie

Katarína Bystrická, Jozef Jesenič, Martin Tužinský

od 17,82 €

Zákon o Policajnom zbore - komentár

Marcela Tittlová, Jozef Medelský

od 23,85 €


Ďalšie knihy