DPH v praxi

Odborný časopis, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty, so zreteľom na ich využiteľnosť a aplikáciu v praxi.


Stránka produktu

Čo v ňom nájdete?

 • príslušnú legislatívu a jej zmeny,
 • aktuálne problémy z oblasti DPH,
 • najčastejšie sa vyskytujúce otázky v praxi, napr. intrakomunitárne obchody, uplatnenie práva na odpočítanie dane, oneskorená registrácia platiteľa dane, podávanie žiadostí o vrátenie dane v iných členských štátoch EÚ a iné,
 • problematiku osobitných režimov uplatňovania DPH – služby cestovných kancelárií, prepravné služby, a pod.
 • fakturáciu, súhrnný výkaz, daňové priznania, elektronickú komunikáciu platiteľa dane so správcom dane,
 • prípadové štúdie a riešenia konkrétnych situácií z praxe vysvetlené na príkladoch,
 • aktuality z EÚ,
 • rozsudky NS SR, ÚS SR a Súdneho dvora EÚ
 • mnohé ďalšie zaujímavé informácie.

Čo oceníte, ak si časopis predplatíte?

 • prakticky ladené články odborníkov,
 • zrozumiteľne podané široké spektrum problematiky dane z pridanej hodnoty,
 • využiteľnosť a aplikáciu informácií v praxi,
 • pomoc pri orientácii v príslušnej legislatíve, právnych normách, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo oblasti DPH,
 • aktuálne informácie z Európskej únie a jej členských štátov,
 • možnosť bezplatne využívať písomnú poradňu, v ktorej na konkrétne otázky odpovedajú kompetentní odborníci.

Chcete byť správne informovaní? Čítajte nás!

Zárukou vysokej odbornosti a praktického využitia informácií, uverejnených v časopise DPH v praxi, je spolupráca so Slovenskou komorou daňových poradcov a kolektív prispievateľov – odborníkov pôsobiacich na Finančnom riaditeľstve a daňových úradoch SR, Ministerstve financií SR, v súkromných spoločnostiach, ako aj odborníkov z akademickej obce.

Najbližšie semináre

JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.

Aktuálne zmeny v dedičskom konaní

23.01.2017 , Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice

90,00 € s DPH (75,00 € bez DPH)


JUDr. Ivan Rumana, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

Kataster nehnuteľností vo svetle katastrálnej súdnej praxe a reformy civilného procesu

26.01.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

90,00 € s DPH (75,00 € bez DPH)


JUDr. Zuzana Bartová

Valné zhromaždenie SRO a AS vo svetle judikatúry Najvyššieho súdu SR a ČR

01.02.2017 , APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava

96,00 € s DPH (80,00 € bez DPH)


JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.

Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“

02.02.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

69,60 € s DPH (58,00 € bez DPH)

Všetky semináre

Odporúčame

Výber z kníh

Občianske súdne konanie po novom

Dominika Vokálová, Jana Mitterpachová a kolektív

od 16,20 €

Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy

Jozef Vozár, Katarína Ficová, Peter Kerecman, Ivan Humeník, Ľubomír Zlocha

22,00 €

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Marek Švec, Tatiana Valentová

od 14,67 €

Psychofarmakológia

Ján Pečeňák, Viera Kořínková a kolektív

od 43,20 €

Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach

Libor Klimek, Jozef Záhora, Květoň Holcr

29,50 €

Riadenie ľudských zdrojov

Zuzana Joniaková, Rudolf Gálik, Jana Blštáková, Natália Tarišková

od 17,91 €


Ďalšie knihy

Časopisy

Žiadne produkty


Ďalšie časopisy