Direktor

Jedinečná aplikácia pre riaditeľov všetkých typov škôl a školských zariadení, ich zástupcov, stredný manažment, zriaďovateľov a ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia systému regionálneho školstva na Slovensku.


Stránka produktu

Čo Direktor prináša?

  • priebežne aktualizovaný obsah zo všetkých oblastí riadenia a prevádzky škôl
  • prehľadný kalendár povinností s možnosťou nastavenia podľa druhu a typu školy
  • vždy aktuálnu legislatívu vďaka prepojeniu s právnym systémom ASPI
  • novinky, projekty a odporúčania z oblasti metodiky vzdelávania
  • diferencovaný, selektívny prístup – vyberte si len informácie, vhodné pre váš typ školy
  • akreditované vzdelávacie aktivity pre pedagógov z celej SR
  • prístup k aktuálnemu vydaniu ako aj k archívu časopisu Manažment školy v praxi
  • využitie bezplatnej odbornej poradne
  • výber z troch produktových balíčkov podľa vašej voľby

Prečo práve Direktor ?

Aktuálnosť a kvalita informácií – Obsah aplikácie pripravuje tím odborníkov s dlhoročnou skúsenosťou s manažovaním škôl s pravidelnou aktualizáciou. Žiadna zmena nezostane nepovšimnutá.

Úspora času – V dnešnej dobe už nie je v silách jednotlivca sledovať v reálnom čase všetko čo sa v školstve deje. Aplikácia šetrí Váš čas a monitoruje situáciu za Vás.

Včasná informovanosť – Na všetky zmeny vás včas upozorníme. Súčasne sa dozviete aj o ich vplyve na Vašu prácu.

Právna istota a spoľahlivosť – Vďaka prepojeniu s právnym informačným systémom ASPI sú informácie vždy v súlade s platnou právnou úpravou.

Jednoduchá a rýchla orientácia – Prehľadná štruktúra obsahu aplikácie aktívne ponúka všetky informácie súvisiace s vašim výberom.

Voľnosť výberu – V ponuke sú tri verzie produktu – vyberte si len to, čo pre svoju prácu skutočne potrebujete.

Otvorenosť a autoevalvácia – Aplikácia je otvoreným systémom, prispôsobovaným meniacim sa potrebám používateľov.

Zaregistrujte sa a skúšajte 20 dní bezplatne!

Najbližšie semináre

JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.

Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“

28.03.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

69,60 € s DPH (58,00 € bez DPH)


Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Skončenie pracovného pomeru vo svetle aktuálnej legislatívy a judikatúry

29.03.2017 , APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava

72,00 € s DPH (60,00 € bez DPH)


JUDr. Pavol Ňuňuk

Legislatívne pravidlá tvorby zákonov

30.03.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

60,00 € s DPH (50,00 € bez DPH)


JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení

31.03.2017 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

66,00 € s DPH (55,00 € bez DPH)

Všetky semináre

Odporúčame

Výber z kníh

Analýza účtovnej závierky

Anna Šlosárová, Miriama Blahušiaková

od 16,83 €

Psychofarmakológia

Ján Pečeňák, Viera Kořínková a kolektív

od 43,20 €

Repetitórium trestného práva

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

11,07 €

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Miroslava Kordošová

17,70 € Ušetríte 5,90 € (25%)

Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom

Zuzana Fabianová, Tatiana Frištiková

od 20,52 €


Ďalšie knihy