Online produkty

Direktor

Jedinečná aplikácia pre riaditeľov všetkých typov škôl a školských zariadení, ich zástupcov, stredný manažment, zriaďovateľov a ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia systému regionálneho školstva na Slovensku.

Zobraziť

Otázky & odpovede

Portál predstavuje databázu otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, pracovného, obchodného a občianskeho práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí.

Zobraziť

Dane a účtovníctvo v praxi

Odborný časopis zameraný na aktuálne témy a legislatívne zmeny z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd podnikateľských subjektov.

Zobraziť

DPH v praxi

Odborný časopis, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty, so zreteľom na ich využiteľnosť a aplikáciu v praxi.

Zobraziť

Účtovníctvo ROPO v praxi

Odborný časopis plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácieobce.

Zobraziť

Právo v zdravotníctve

Portál časopisu Právo a manažment v zdravotníctve, zameraný na aktuálnu legislatívu a dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení.

Zobraziť

Legalis

Portál legalis.sk je databáza advokátov, notárov, exekútorov a správcov konkurznej podstaty.

Zobraziť

ePredpisy

Portál ePredpisy.sk sa na dennej báze venuje sledovaniu legislatívneho procesu v rámci slovenského legislatívneho konania.

Zobraziť

Odporúčame

Výber z kníh

Správny súdny poriadok - komentár

Ida Hanzelová, Ivan Rumana, Ina Šingliarová

od 40,50 €

Mzdy profesionálne

Ing. Iveta Matlovičová

od 19,36 €

Psychofarmakológia

Ján Pečeňák, Viera Kořínková a kolektív

od 43,20 €

Zákon o Policajnom zbore - komentár

Marcela Tittlová, Jozef Medelský

od 23,85 €

Internetový obchod – 2., aktualizované vydanie

Katarína Bystrická, Jozef Jesenič, Martin Tužinský

od 17,82 €

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku

Ingrid Konečná Veverková

od 9,54 €


Ďalšie knihy