Akcia

Balíček literatúry pre študentov VŠEMVS - 3. Bc


Typ produktu
Tlačená kniha

Knihy v tomto balíku sú určené pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Študenti, ktorí si objednávajú tento balíček ako doplnok k e-knihám, budú mať na faktúre dodatočne odrátanú sumu 18 €.

K dispozícii sú v tlačenej podobe tieto tituly:

Dudová, I.: Ekonómia vzdelávania
Kachaňáková, A.: Organizačná kultúra
Kušnírová, J. – Válek, J.: Daňovníctvo – daňová teória a politika I – zbierka riešených a neriešených príkladov
Nižňanský, V. – Cibáková, V. – Hamalová, M.: Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku
Romančíková, E.: Ekonómia a životné prostredie
Schultová, A. a kol.: Daňovníctvo – daňová teória a politika I
Cibáková, V. – Rózsa, Z. – Cibák, Ľ.: Marketing služieb

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.