Ako "predať alebo kúpiť" firmu

Prednášajúci
Cieľová skupina
advokáti a právnici so špecializáciou v oblasti M&A, majitelia firiem, finanční riaditelia, finanční manažéri
Typ produktu
Seminár
Dátum
04.10.2016
Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava
APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Ceny sú vrátane DPH

Chcete sa dozvedieť viac o fúziách a akvizíciách firiem? Seminár vám poskytne základné informácie o postupoch pri oceňovaní firiem, prevedie vás štandardným transakčným procesom z pohľadu právnika a ekonóma s cieľom minimalizovať riziká a maximalizovať zisk. Zoznámime Vás s jednotlivými aktérmi transakcie, jej právnymi aspektmi a ukážeme vám kľúčové „value drivers“.

Prednášajúci:
Mgr. Ing. Radoslav Polaček – dlhodobo sa profesionálne zaoberá poradenstvom pri predaji firiem a oceňovaním spoločností. Skúsenosti z oblasti transakcií získal najmä na medzinárodných projektoch v poradenskej spoločnosti Ernst & Young so zameraním na fúzie, akvizície a oceňovanie podnikov. Pôsobil a aj v súčasnosti pôsobí v bankovom sektore v oblasti riadenia rizík a firemného financovania. Vyštudoval Ekonomickú fakultu TU Košice so zameraním na financie, bankovníctvo a investovanie. Absolvoval mnoho odborných školení v zahraničí (Londýn, Frankfurt, Praha.).

JUDr. Zuzana Bartová, PhD. je advokátkou v advokátskej spoločnosti Patakyová, Bartová, Kovácsová, s.r.o., v ktorej sa špecializuje na oblasť obchodného práva. Pravidelne poskytuje odborné poradenstvo obchodným spoločnostiam a bankám v oblasti korporátneho práva, ako i v oblasti obchodnoprávnych záväzkových vzťahov a ich zabezpečenia. K týmto témam pravidelne prednáša (individuálna lektorská činnosť v SR - Národná banka Slovenska, Verlag Dashofer, Wolters Kluwer atď.) a publikuje.

Účastnícky poplatok, obchodné a platobné podmienky:
100,00 € bez DPH
120,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
Číslo účtu: 1440643012 / 0200
Variabilný symbol: číslo objednávky

Program:

 • Úvod do problematiky oceňovania firiem
 • Typy investorov a ich motivácia
 • Základné typy transakcií – výhody a nevýhody
 • Príprava transakcie a štandardný transakčný proces
 • Ako komunikovať so zamestnancami a obchodnými partnermi
 • Ako ochrániť dôverné údaje
 • Končí sa všetko podpisom zmluvy?
 • Kľúčové „value drivers“
 • Právne špecifiká a náležitosti transakcií
 • Prevod obchodných podielov v s.r.o.
 • Prevod akcií v a.s.
 • Riziká obmedzenia prevoditeľnosti akcií v a.s.
 • Predkupné práva spoločníkov na podiely v s.r.o.
 • Zmluva o predaji podniku – zainteresovanie spoločníkov a akcionárov na procese rozhodovania o predaji podniku alebo jeho časti
 • Zlúčenie a splynutie firiem – základné informácie o procesoch fúzie
 • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 registrácia
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestávka
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 12:45 obedňajšia prestávka
12:45 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.